Zemākā līmeņa nakts patversmes pakalpojums (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Zemākā līmeņa nakts patversmes pakalpojums ir īslaicīgs sociālais pakalpojums, kas nodrošina personai naktsmītni un personīgās higiēnas iespējas.
Pakalpojumu ir tiesības saņemt personai bez noteiktas dzīvesvietas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā vai kura nonākusi krīzes situācijā (persona nespēj sevi nodrošināt ar pajumti).
Ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, personai pakalpojumu ir tiesības saņemt ne ilgāk par piecām dienām sešu mēnešu laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Nakts patversmes pakalpojums (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)