Neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamas zemes iznomāšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Neapbūvētas Alūksnes novada pašvaldībai piederošas, piekritīgas vai rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Maksimālais termiņš - 30 darba dienas, izsoles gadījumā - 60 darba dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Alūksnes novada pašvaldībai adresētu iesniegumu var iesniegt:
• klātienē;
• pa pastu;
• elektroniskā veidā, parakstītu ar elektronisko parakstu, nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi dome@aluksne.lv, izmantojot personas e-adresi vai e-pakalpojumu www.latvija.lv "Iesniegums iestādei".

Iesniegumā norādāmās ziņas:
• adresāts;
• iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs saziņai ar iesniedzēju;
• iesniegumā norādāma nomājamā zemesgabala vai tā daļas nosaukums, kadastra apzīmējums, platība, zemes nomāšanas laikā plānotā darbība;
• norāde, kā iesniedzējs vēlas saņemt atbildi – personīgi, pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese