Nekustamo īpašumu sadalīšana un/vai apvienošana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Lai no nekustamā īpašuma atdalītu vienu vai vairākas zemes vienības un izveidotu jaunu īpašumu, vai arī, lai apvienotu vairākus nekustamos īpašumus (vai zemes vienības) vienā, nepieciešams Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas lēmums. Pakalpojumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmums ir apstrīdams Alūksnes novada domē, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, viena mēneša laikā no paziņošanas ieinteresētām personām.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.02.