Uzmērītu zemes gabalu platību apstiprināšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Ja tiek veikta pirmreizējā zemes kadastrālā uzmērīšana un tiek konstatēta platību atšķirība, kas pārsniedz pieļaujamo, nepieciešams Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas lēmums par uzmērītu zemes vienību platību precizēšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojuma saņēmēji ir juridiskas personas - mērniecības firmas vai licencēti mērnieki.
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmums ir apstrīdams Alūksnes novada domē, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, viena mēneša laikā no paziņošanas ieinteresētām personām.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.11.