Atļauja par izmēģinājuma projektu atbildīgajai personai
Izvēlētā organizācija: PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Īss apraksts:
Lai izmēģinājumu dzīvnieku audzētājs, piegādātājs un lietotājs varētu nodrošināt atbilstošu izmēģinājumu dzīvnieku turēšanu un kopšanu, kā arī īstenot izmēģinājumu projektus un saņemt atļauju dzīvnieka izmantošanai procedūrā, tam ir jānozīmē atbildīgā persona šo darbību īstenošanai. Šai personai ir jābūt ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, kā arī tai ir jāsaņem Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Atļaujas pieprasīšana
Lai saņemtu izmēģinājuma projekta atļauju, par izmēģinājuma projektu atbildīgā persona dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru. Iesniegumam pievieno izglītības dokumenta kopiju par vismaz akadēmisko grādu ar izmēģinājuma projektu saistītā jomā, kā arī Eiropas Laboratorijas dzīvnieku zinātnes asociāciju federācijas dokumenta kopiju, kas apliecina C kategorijas apmācības kursa apgūšanu par izmēģinājumu dzīvnieku labturības prasību ievērošanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pvd@pvd.gov.lv
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Iesnieguma izvērtēšana
Dienests pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem - izsniegt izmēģinājuma projekta atļauju vai atteikt izmēģinājuma projekta atļaujas izsniegšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Atļaujas saņemšana
Dienests rakstiski paziņo pieņemto lēmumu par izmēģinājuma projektu atbildīgajai personai. Ja pieņemts lēmums izsniegt izmēģinājuma projekta atļauju, dienests triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izsniedz atļauju par izmēģinājuma projektu atbildīgajai personai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki