Atļauja par izmēģinājuma projektu atbildīgajai personai
Izvēlētā organizācija: PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Īss apraksts:
Lai izmēģinājumu dzīvnieku audzētājs, piegādātājs un lietotājs varētu nodrošināt atbilstošu izmēģinājumu dzīvnieku turēšanu un kopšanu, kā arī īstenot izmēģinājumu projektus un saņemt atļauju dzīvnieka izmantošanai procedūrā, tam ir jānozīmē atbildīgā persona šo darbību īstenošanai. Šai personai ir jābūt ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, kā arī tai ir jāsaņem Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var pārsūdzēt 30 dienu laikā Zemkopības ministrijai
Atgādinājums
Brīdinājums
PVD var pieņemt lēmumu anulēt izmeģinājumu projekta atļauju par izmēģinājumu projektu atbildīgajai personai, ja pārbaudes laikā konstatē, ka izmēģinājumu projekta īstenošana neatbilst izsniegtajai izmēģinājumu projekta atļaujai.
Normatīvie akti
Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību
(Ministru kabinets; noteikumi; 52; 2013.02.05.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Kontaktinformācija: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.12.08.