Atbalsts personas apbedīšanas organizēšanai (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Atbalstu apbedīšanas organizēšanai piešķir personai bez radiniekiem un likumīgajiem apgādniekiem, vai vientuļām personām, kuras bija Nakts patversmes, Sociālās patversmes, mājas aprūpes vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijās īslaicīga sociālas aprūpes pakalpojuma saņēmēji, vai kurām nav piederīgo, un kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.
Atbalsts personas apbedīšanas organizēšanai iekļauj:
• apbedīšanas procesa organizēšanu;
• apbedīšanas pakalpojuma apmaksu.
Dienests apmaksā apbedīšanas pakalpojumu par personām, kurām miršanas brīdī nebija ienākumu un kurām nepienākas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalsts, bez personas iesnieguma.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests  apmaksā apbedīšanas pakalpojumu par personām, kurām miršanas brīdī nebija ienākumu un kurām nepienākas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalsts, bez personas iesnieguma.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, atbalsta pieprasītājs iesniedz Sociālo lietu pārvaldei e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē (izņemot gadījumu, ja šajos noteikumos ir paredzēts, ka iesniegums nav jāiesniedz) un iesniedz ienākumus, materiālo stāvokli, izdevumus un citus apstākļus apliecinošus dokumentus.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki