Atbalsts daudzbērnu ģimenēm (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Daudzbērnu ģimenes ir tiesīgas saņemt šādus atbalsta veidus:
• atbalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 25,00 euro apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 125,00 euro mēnesī;
• atbalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai šo noteikumu 19.1.apakšpunktā minētajām ģimenēm – 20,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
• atbalsts kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 200,00 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā;
• atbalsts dzīvojamās mājas tehniskās uzturēšanas (dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts), sanitārās uzturēšanas, aukstā ūdens, gāzes, atkritumu apsaimniekošanas, kuri iekļauti apsaimniekotāja rēķinā, izdevumu segšanai un elektroenerģijas piegādes un atkritumu apsaimniekošanas kompensēšanai, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 15,00 euro apmērā mēnesī par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot;
• atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas. Atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai tiek piešķirts par laika periodu no 1.septembra līdz 31.maijam un no 1.jūnija līdz 31.augustam, par pilnu mēnesi, kurā iesniegts iesniegums;
• atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pamatskolās un vidusskolās (launagi) un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (pusdienas un launagi)...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu. Atbalsts bērnu kopšanai līdz pusotra gada vecumam tiek piešķirts  trūcīgās/maznodrošinātās  ģimenes/personas statusa laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, atbalsta pieprasītājs iesniedz Sociālo lietu pārvaldei e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē (izņemot gadījumu, ja  ir paredzēts, ka iesniegums nav jāiesniedz) un iesniedz ienākumus, materiālo stāvokli, izdevumus un citus apstākļus apliecinošus dokumentus.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus