Augu izcelsmes dzīvnieku barības robežkontrole
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Ievedot kravas Eiropas Savienībā, tās jāuzrāda robežkontrolei. Kontrolei pakļauta trešo valstu izcelsmes dzīvnieku barība - neapstrādāts, svaigs vai konservēts augu vai dzīvnieku izcelsmes produkts, rūpnieciskās pārstrādes blakusprodukts vai organiska vai neorganiska viela, kuru izmanto dzīvnieku ēdināšanai atseviški vai barības maisījumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Kravas īpašnieks vai viņa pilnvarota persona uzrādot kravu un iesniedzot kravas pavaddokumentus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojums tiek saņemts rindas kārtībā, uzrādot kravu kontrolei.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Cenrādis
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
PVD rekvizīti maksājumu veikšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1