Augu izcelsmes dzīvnieku barības robežkontrole
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Ievedot kravas Eiropas Savienībā, tās jāuzrāda robežkontrolei. Kontrolei pakļauta trešo valstu izcelsmes dzīvnieku barība - neapstrādāts, svaigs vai konservēts augu vai dzīvnieku izcelsmes produkts, rūpnieciskās pārstrādes blakusprodukts vai organiska vai neorganiska viela, kuru izmanto dzīvnieku ēdināšanai atseviški vai barības maisījumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Kravas īpašnieks vai viņa pilnvarota persona uzrādot kravu un iesniedzot kravas pavaddokumentus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojums tiek saņemts rindas kārtībā, uzrādot kravu kontrolei.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Iespējams pārsūdzēt 30 dienu laikā PVD ģenerāldirektoram.
Atgādinājums
Pakalpojumu var saņemt Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītas vai reģistrētas barības apritē iesaistītas personas.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv
Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv
PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/
PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.17.