Ieskatīšanās zemesgrāmatas nodalījumā
Izvēlētā organizācija: Tiesu administrācija
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros iespējams sameklēt nekustamo īpašumu un par samaksu ieskatīties attiecīgajā zemesgrāmatas nodalījumā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojumu sniedz nekavējoties
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Samaksa par pakalpojumu
Samaksa par  pakalpojuma soli: Samaksa par pakalpojumu
Normatīvie akti:
Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis
Atvieglojumi:
Atvieglojumu nav
Apmaksa:
Latvija.lv
Paskaidrojumi:
Nekavējoties
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Zemesgrāmatu nodalījuma elektroniska atlase, ja abonēšanas maksa netiek maksāta Skaits 5,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis