Sertifikāta (E 401/E 411) pieprasīšana tiesību uz ģimenes pabalstiem noteikšanai, pārvietojoties Eiropas Savienībā
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Ģimenes pabalstu piešķiršanas kārtību gadījumos, kad vienas ģimenes locekļi dzīvo un/vai strādā divās vai vairākās Eiropas Savienības/Eiropas ekonomiskās zonas (ES/EEZ) dalībvalstīs vai Šveicē, nosaka ES sociālās drošības shēmu koordinēšanas nosacījumi.
No VSAA sniegtajiem pakalpojumiem ģimenes pabalsti šo nosacījumu izpratnē ir: 1) ģimenes valsts pabalsts; 2) bērna kopšanas pabalsts; 3) vecāku pabalsts; 4) piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu un 5) bērna invalīda kopšanas pabalsts.
Ģimenes pabalsti dažādās valstīs ir atšķirīgi, un pabalstu piešķiršanā tiek ņemta vērā vecāku nodarbinātības valsts un ģimenes locekļu dzīves vietas valsts.
Ja bērna vecāki strādā katrs savā valstī, pabalstus pilnā apmērā maksā tā valsts, kurā kopā ar vecāku dzīvo bērns. Savukārt, otra vecāka nodarbinātības valsts, ja tajā ģimenes pabalstu apmērs ir lielāks, piemaksā starpību.
Parasti dalībvalstu kompetentās iestādes apmainās ar informāciju savā starpā, neiesaistot personu, tomēr ir iespējamas situācijas, kad vienas dalībvalsts kompetentā iestāde lūdz pašai personai pieprasīt informāciju (sertifikātu) otras dalībvalsts kompetentajai iestādei.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/pakalpojumi-eiropas-savieniba/gimenes-pabalsti
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Sertifikāts E 401 vai E 411 tiek nosūtīts citas ES/EEZ dalībvalsts vai Šveices kompetentajai iestādei viena mēneša laikā pēc visas informācijas, kas nepieciešama veidlapas aizpildīšanai, saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sertifikātu E 401 vai E 411, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, portālā www.latvija.lv, kā arī ar ES/EEZ dalībvalsts vai Šveices kompetentās iestādes starpniecību. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Aizpildot Iesniegumu E 401/E 411 sertifikāta saņemšanai, personai ir jānorāda, kurš sertifikāts (E 401 vai E 411) VSAA ir jānosūta ES/EEZ dalībvalsts vai Šveices kompetentajai iestādei.
Sertifikāts E 401 ir veidlapa par ģimenes sastāvu ģimenes pabalstu piešķiršanai, ja kāds no ģimenes locekļiem dzīvo citā dalībvalstī. Ja personai ir nepieciešams iesniegt informāciju par viņas ģimenes sastāvu Latvijā citas ES/EEZ dalībvalsts vai Šveices kompetentajai iestādei, VSAA jāpieprasa izsniegt sertifikātu E 401.
Sertifikāts E 411 ir informācijas pieprasījums par tiesībām uz ģimenes pabalstiem, lai iegūtu datus par pabalstu apmēru un izmaksas periodu ģimenes locekļu dzīves vietas valstī. Ja citas ES/EEZ dalībvalsts vai Šveices kompetentā iestāde ir pieprasījusi personai iesniegt informāciju par viņas tiesībām uz ģimenes pabalstu saņemšanu Latvijā, VSAA jāpieprasa izsniegt sertifikātu E 411.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Pasts
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...