Dokumenti (U1/U2) bezdarbnieka pabalsta saņemšanai, pārvietojoties Eiropas Savienībā
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Lai nodrošinātu to, ka robežu šķērsojošie darba ņēmēji saglabā uzkrātās sociālās apdrošināsānas tiesības, tai skaitā uz bezdarbnieka pabalstu, Latvija, kopš iestāšanās Eiropas Savienībā (ES), īsteno sociālās drošības shēmu koordinēšanu starp ES, Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstīm un Šveici.
ES sociālās drošības shēmu koordinēšanas nosacījumi par bezdarbnieka pabalstu balstās uz trim pamatprincipiem.
1) Apdrošināšanas vai nodarbinātības periodu summēšana starp dalībvalstīm. Šis princips dod tiesības personai, kura ieradusies no citas dalībvalsts, sākusi strādāt un pēc kāda laika darbu zaudējusi, saņemt pabalstu Latvijā, ņemot vērā personas apdrošināšanas periodus citā dalībvalstī. Apdrošināšanas periodi tiek summēti, lai izpildītu Latvijas nosacījumus pabalsta piešķiršanai.
2) Bezdarbnieka pabalsta eksports laikā, kad tiek meklēts darbs citā dalībvalstī. Tas ļauj bezdarbniekam, kurš saņem bezdarbnieka pabalstu Latvijā, doties darba meklēšanas nolūkā uz citu dalībvalsti un periodā līdz trīs mēnešiem turpināt saņemt Latvijas piešķirto bezdarbnieka pabalstu. Trīs mēnešu periods var tikt pagarināts līdz sešiem mēnešiem, ja bezdarbnieks šo trīs mēnešu laikā nebūs atradis darbu un viņam joprojām būs saglabājušās tiesības uz Latvijas bezdarbnieka pabalstu. Pabalsta eksporta gadījumā pabalstu turpina izmaksāt VSAA, pēc tam, kad ir saņemta informācija no attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes par bezdarbnieka reģistrēšanos šīs valsts nodarbinātības dienestā un visu ar darba meklēšanu saistīto pienākumu pildīšanu.
3) Trešais pamatprincips attiecas uz personu, kura ir strādājusi vienā dalībvalstī, bet pastāvīgi dzīvojusi citā, un tās tiesībām saņemt bezdarbnieka pabalstu savā dzīvesvietas valstī, piemēram, pierobežas darbiniekam.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/pakalpojumi-eiropas-savieniba/bezdarbnieka-pabalsts-es
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Dokumenti U1 un U2 tiek izsniegti ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc visas informācijas, kas nepieciešama veidlapas aizpildīšanai, saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu dokumentu U1 vai U2, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, ar ES/EEZ dalībvalsts vai Šveices kompetentās iestādes starpniecību, kā arī portālā www.latvija.lv . Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Iesniegumā jānorāda vēlamais dokumenta saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Pasts
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...