Informācijas monitorēšana lietas dalībniekiem (fiziskām un juridiskām personām) no Izpildu lietu reģistra par izpildu lietām un to parāda apmēru, nosūtot pieprasīto informāciju elektroniski
Izvēlētā organizācija: Tiesu administrācija
Īss apraksts:
Izpildu lietas dalībniekam (parādniekam un piedzinējam) iespējams aktivizēt informācijas monitorēšanu Izpildu lietu reģistrā par savām izpildu lietām un to parāda apmēru, saņemot pieprasīto informāciju elektroniski.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Informācijas monitoringa aktivizēšana
Persona Izpildu lietu reģistrā piesakās informācijas monitoringam par izpildu lietām, kurās tas reģistrēts kā dalībnieks.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Tiesu administrācija ILR informācijas monitorēšana