Izdienas pensija
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Tiesības saņemt izdienas pensiju ir Latvijas teritorijā dzīvojošiem atsevišķās profesijās vai amatos strādājušajiem, kuriem pēc noteikta laika nostrādāšanas turpmākais darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu vai sociālo bīstamību, un ir ievēroti šādi nosacījumi: 1) amatā vai profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju ir nostrādāts normatīvajos aktos noteiktais laiks; 2) sasniegts noteikts vecums; 3) darbs vairs nav amatā vai profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju. Izdienas pensijas ir paredzētas transporta darbiniekiem (aviācijas, dzelzceļa, sabiedriskā transporta, jūras un upju transporta), tiesnešiem, prokuroriem, diplomātiem, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām, valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem,  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta  brigāžu ārstniecības personām, operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu vadītājiem un ārstniecības personām, kuras pieņem izsaukumus un veic brigāžu operatīvo vadību, valsts drošības iestādes amatpersonai. Izdienas pensiju piešķir līdz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanas dienai (izņemot tiesnešus).
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/izdienas-pensija
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona – persona, kurai ir tiesības uz izdienas pensiju
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt klātienē; elektroniski; ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Kopā ar pensijas pieprasījumu jāuzrāda darba devēja izziņu par to, ka darbinieka darbs atbilst nolikumā "Par izdienas pensijām" noteiktajām profesijām; dokumentu, kas apliecina, ka persona vairs nestrādā profesijā, kas deva tiesības uz izdienas pensiju; apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti: darba grāmatiņa; kolhoznieka darba grāmatiņa; darba līgums un dokumenti par tā izpildi, kuros ir norāde par attiecīgā darba perioda pabeigšanu; karaklausības apliecība; mācības apliecinošs dokuments (apliecība, attestāts, diploms, mācību iestādes izziņa); Latvijas valsts arhīvu vai citu valsts arhīvu izziņas u.c dokumenti, kas pierāda apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim.
Iesniegumā jānorāda veids, kā vēlas saņemt lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Cits Ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pensijas piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.
Pensiju pārskaita pensijas saņēmēja norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā, piegādā viņa dzīvesvietā vai izmaksā ar līgumvalsts kompetentās iestādes starpniecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Elektroniski
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...