Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
No 2019.gada 1.janvāra pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam piešķir pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām” piešķirtās pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim.
Tiesības saņemt pārdzīvojušā laulātā pabalstu ir, ja ir visi sekojošie nosacījumi:
• pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bijis reģistrētā laulībā;
• mirušais bija vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma vai izdienas (saskaņā ar lēmumu Nr.104 „Nolikumu par izdienas pensijām” vai lēmumu Nr.34 „Par Nolikumu par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēja pensijām)”) pensijas saņēmējs;
• pārdzīvojušais laulātais ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs;
• pensijas saņēmējs miris pēc 2019.gada 1.janvāra.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/vienreizejs-pabalsts-mirusa-laulatajam/
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt klātienē, elektroniski, ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību vai portālā www.latvija.lv. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Iesniegumu var iesniegt arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...