Pabalsta sakarā ar bērna piedzimšanu saņemšana Ikšķiles novada pašvaldībā
Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt vienreizēju pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu (ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā).
Pabalsta apmērs sakarā ar bērna piedzimšanu  ir:
150  euro par katru jaundzimušo bērnu, ja viena no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta pirms bērna dzimšanas ir Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;  
250  euro par katru jaundzimušo bērnu, ja abu bērna vecāku vai vienīgā vecāka (māte vai tēvs) deklarētā dzīvesvieta pirms bērna dzimšanas ir Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki, likumiskie aizbildņi
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
-          iesniegums ar lūgumu piešķirt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu;
-          bērna dzimšanas apliecības kopija;
-          izziņa par bērna deklarēto dzīvesvietu (nav nepieciešama, ja uz iesnieguma ir attiecīgā pašvaldības darbinieka atzīme par dzīvesvietas deklarēšanu Ikšķiles novadā);
-          personas, kura pieprasa kompensāciju, pase vai personas apliecība (jāuzrāda oriģināls);
-          bāriņtiesas lēmums par personas iecelšanu par bērna aizbildni, ja kompensāciju pieprasa bērna aizbildnis.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Ikšķiles valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tīnūžu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klātiene Ikšķiles novada pašvaldība
Adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052
Tālrunis: 65030202
Fakss: 65055457
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesniegto dokumentu pārbaudes kompensācija tiek pārskaitīta uz iesniegumā norādīto bankas kontu vai (atsevišķos gadījumos) izmaksāta skaidrā naudā pašvaldības kasē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ikšķiles novada pašvaldība
Adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052
Tālrunis: 65030202
Fakss: 65055457
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki