Izmaiņas uzņēmuma, komersanta, tā filiāles darbībā
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina izmaiņu ierakstīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā par kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu, zemnieka saimniecību, zvejnieka saimniecību, uzņēmuma filiāli vai komercreģistrā par sabiedrību ar ierobežotu atbildību, individuālo komersantu, akciju sabiedrību, pilnsabiedrību,  komandītsabiedrību, ārvalsts komersanta filiāli, Latvijā reģistrēta komersanta filiāli atbilstoši normatīvajam regulējumam.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojums ir saistošs visām privāto tiesību juridiskajām personām, kas ir reģistrējušas savu darbību komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā (SIA, IK, AS, PS, KS, IU, ZS, ZvS, Kooperatīvā sabiedrība un to filiāles)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Ievērojot normatīvo regulējumu un veicot valsts nodevas apmaksu trīskāršā apmērā, iespējams saņemt pakalpojumu 1 darba dienas laikā. (Attiecas uz IK, SIA, AS atsevišķiem izmaiņu veidiem, PS, KS, IU, ZS, ZvS, Kooperatīvo sabiedrību un to filiālēm)
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Valsts nodevas apmaksa
Pirms pieteikuma par izmaiņu ierakstīšanu komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā iesniegšanas vai tā iesniegšanas laikā ir jāveic valsts nodevas apmaksa.
Valsts nodevu samaksāt ir iespējams šādos veidos:
1. Ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību (banka, pasts u.c.);
2. Portālā www.latvija.lv, ja tiek izmantots e-pakalpojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Publikācijas "Latvijas Vēstnesī" apmaksa
Pirms pieteikuma par izmaiņām iesniegšanas vai tā iesniegšanas laikā ir jāveic apmaksa par publikāciju "Latvijas Vēstnesī".
Valsts nodevu samaksāt ir iespējams šādos veidos:
1. Ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību (banka, pasts u.c.);
2. Portālā www.latvija.lv, ja tiek izmantots e-pakalpojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pieteikuma par izmaiņām uzņēmuma, komersanta, tā filiāles darbībā iesniegšana
Nepieciešamā informācija izmaiņu veikšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, individuālajam komersantam, akciju sabiedrībai, komandītsabiedrībai, pilnsabiedrībai, Latvijas komersanta filiālei un ārvalsts komersanta filiālei atrodama https://www.ur.gov.lv/lv/registre/

Nepieciešamā informācija izmaiņu veikšanai individuālajam uzņēmumam, kooperatīvajai sabiedrībai, zemnieku saimniecībai, zvejnieku saimniecībai un to filiālēm atrodama https://www.ur.gov.lv/lv/registre/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@ur.gov.lv
Pasts Rīgas nodaļa
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67031703
Fakss: 67031793
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
4. solis / Reģistrācija, publikācijas ievietošana "Latvijas Vēstnesī".
Valsts notārs veic dokumentu izskatīšanu, lēmuma pieņemšanu, publikācijas nosūtīšanu oficiālajam izdevējam "Latvijas Vēstnesis" pozitīva lēmuma gadījumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Lēmuma izsniegšana
Tiek izsniegts valsts notāra pieņemtais lēmums par tiesiskā subjekta reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu reģistrēt subjektu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@ur.gov.lv
Pasts Rīgas nodaļa
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67031703
Fakss: 67031793
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki