Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā piešķir personai, kura nav,  nodarbināta un ir sasniegusi likumā "Par valsts pensijām" noteikto vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, ja šai personai nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājaslapā:http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/valsts-sociala-nodrosinajuma-pabalsts-vecuma-gadijuma
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā piešķir personai, kurai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir izsniegusi atzinumu par invaliditātes noteikšanu, ja šai personai nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājaslapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/personam-ar-ipasam-vajadzibam/valsts-sociala-nodrosinajuma-pabalsts-invaliditates-gadijuma
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apgādnieka zaudējuma gadījumā piešķir personai, kura zaudējusi apgādnieku, ja šī persona nav sasniegusi pilngadību (18 gadus)  un tai nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību. Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas  tiesības uz pabalstu ir iepriekš minētajām personām, ja tās mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, koledžās vai augstskolās pilna laika klātienē, izņemot laiku, kad persona ir pārtraukusi studijas, un nav vecākas par 24 gadiem.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājaslapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/apgadnieka-zaudejums/valsts-soc-nodr-pabalsts-apgadnieka-zaudejuma-gadij
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, Latvijā nodzīvojusi kopumā ne mazāk kā 60 mēnešus, no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, elektroniski vai arī izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Iesniegumu var iesniegt arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...