Jaunas organizācijas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina jaunas organizācijas (biedrība, nodibinājums, politiskā partija, politisko partiju apvienība, masu informācijas līdzeklis, arodbiedrība, arodbiedrību apvienība, arodbiedrības patstāvīgā vienība, reliģiskā organizācija, reliģiskās organizācijas iestāde, katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskā persona, šķīrējtiesa, ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvniecība) reģistrāciju atbilstoši normatīvajam regulējumam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums domāts jebkurai personai, kas vēlas dibināt nevalstisko organizāciju vai masu informācijas līdzekli.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Reliģiskās organizācijas un reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācijas termiņš ir 2 mēneši. Jaunas pārstāvniecības reģistrācijai termiņš ir 15 dienas. Samaksājot valsts nodevu divkāršā vai trīskāršā apmērā, attiecīgi lēmums par jaunas pārstāvniecības reģistrāciju tiek pieņemts 4 vai 1 dienā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Valsts nodevas apmaksa
Pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas vai tā iesniegšanas laikā ir jāveic valsts nodevas apmaksa.
Valsts nodevu samaksāt ir iespējams šādos veidos:
1. Ar maksājumu karti uz vietas Uzņēmumu reģistrā;
2. Ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību (banka, pasts u.c.);
3. Portālā www.latvija.lv, ja tiek izmantots e-pakalpojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Bauskas nodaļa
Daugavpils nodaļa
Jēkabpils nodaļa
Liepājas nodaļa
Rēzeknes nodaļa
Parādīt visus...
2. solis / Publikācijas "Latvijas Vēstnesī" apmaksa
Pirms jaunas politiskas partijas vai politisko partiju apvienības reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas vai tā iesniegšanas laikā ir jāveic apmaksa par publikāciju "Latvijas Vēstnesī".
Apmaksu veikt ir iespējams šādos veidos:
1. Ar maksājumu karti uz vietas Uzņēmumu reģistrā;
2. Ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību (banka, pasts u.c.);
3. Portālā www.latvija.lv, ja tiek izmantots e-pakalpojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Bauskas nodaļa
Daugavpils nodaļa
Jēkabpils nodaļa
Liepājas nodaļa
Rēzeknes nodaļa
Parādīt visus...
3. solis / Reģistrācijas pieteikuma iesniegšana
1.Lai piereģistrētu biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību, arodbiedrības patstāvīgo vienību, arodbiedrību apvienību, nepieciešamā informācija atrodama https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/nodibinajums/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/arodbiedriba-vai-arodbiedribu-apvieniba/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/arodbiedribas-patstaviga-vieniba/
2.Lai piereģistrētu politisko partiju vai politisko partiju apvienību, nepieciešamā informācija atrodama https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/politiska-partija/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/partiju-apvieniba/

3.Lai piereģistrētu reliģisko organizāciju, reliģiskās organizācijas iestādi vai Katoļu baznīcas publisko tiesību juridisko personu, nepieciešamā informācija atrodama https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/religiska-organizacija/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/religiskas-organizacijas-iestade/

4.Lai piereģistrētu masu informācijas līdzekli, nepieciešamā informācija atrodama https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/masu-informacijas-lidzekli/
5.Lai piereģistrētu pārstāvniecību, nepieciešamā informācija atrodama
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/arvalstu-parstavnieciba/
6.Lai piereģistrētu šķīrējtiesu, nepieciešamā informācija atrodama https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/skirejtiesas/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Bauskas nodaļa
Daugavpils nodaļa
Jēkabpils nodaļa
Liepājas nodaļa
Rēzeknes nodaļa
Parādīt visus...
E-pasts info@ur.gov.lv
Pasts
Bauskas nodaļa
Daugavpils nodaļa
Jēkabpils nodaļa
Liepājas nodaļa
Rēzeknes nodaļa
Parādīt visus...
4. solis / Reģistrācija, publikācijas ievietošana "Latvijas Vēstnesī".
Valsts notārs veic dokumentu izskatīšanu, lēmuma pieņemšanu, politiskas partijas, politisko partiju apvienību gadījumā publikācijas nosūtīšanu oficiālajam izdevējam "Latvijas Vēstnesis", ja tiek pieņemts pozitīvs lēmums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Lēmuma izsniegšana
Tiek izsniegts valsts notāra pieņemtais lēmums par organizācijas reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu reģistrēt organizāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Bauskas nodaļa
Daugavpils nodaļa
Jēkabpils nodaļa
Liepājas nodaļa
Rēzeknes nodaļa
Parādīt visus...
E-pasts info@ur.gov.lv
Pasts