Ģimenes valsts pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Ģimenes valsts pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 15 gadu vecumam, kā arī par bērnu vecumā no 15 gadiem līdz 20 gadiem, ja viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā.
Par bērnu invalīdu, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pie ģimenes valsts pabalsta piešķir piemaksu. Tiesības uz šo piemaksu personai, kura audzina bērnu invalīdu, ir no bērna invalīda statusa noteikšanas dienas līdz dienai, kad bērns invalīds sasniedz 18 gadu vecumu, neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas.
No 2018.gada 1.marta ģimenes valsts pabalsta saņēmējam par divu un vairāku bērnu audzināšanu, par kuriem ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts piešķir piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu. Piemaksas apmēru neveido un bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem ģimenes valsts pabalsts nav piešķirts un netiek izmaksāts.
Piemaksas piešķiršanai iesniegums nav jāiesniedz.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājaslapā:  http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/gimenes-valsts-pabalsts
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi