Bērna kopšanas pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Bērna kopšanas pabalstu piešķir personai (vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina), kas kopj bērnu līdz 2 gadu vecumam. Ja pabalsts piešķirts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, par katru nākamo bērnu papildu kopšanas pabalstam piešķir piemaksu.
Bērna kopšanas pabalstu ir tiesības saņemt gan vecākam, kurš nav sociāli apdrošinātā persona (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), gan vecākam, kurš ir sociāli apdrošinātā persona.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājaslapā:  
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/berna-kopsanas-pabalsts
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Lēmumu par bērna kopšanas pabalsta piešķiršanu VSAA pieņem mēneša laikā pēc tam, kad saņemti visi pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti un cita informācija.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
IESNIEGUMS BĒRNA KOPŠANAS PABALSTA PIEŠĶIRŠANAI
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1