Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā
Izvēlētā teritorija: Ozolnieku novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ozolnieku pagasta padome
Nosaukums pašvaldībā: Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā
Īss apraksts:
Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās.
Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Līdzko atbrīvojas vieta pirmskolas izglītības iestādē.
Izvēlētā teritorija: Ozolnieku novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasītājs iesniedz Ozolnieku novada pašvaldībā vai novadā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs (PII "Zīlīte", PII "Pūcīte", PII "Bitīte", PII "Saulīte", Garozas un Salgales pamatskolas pirmsskolas grupa) aizpildītu reģistrācijas pieteikumu ar lūgumu uzņemt bērnu Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Nepieciešamie dokumenti: jāuzrāda personas apliecinošs dokuments; bērna dzimšanas apliecība; pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara, aizbildnim papildus jāuzrāda bāriņtiesas lēmums.
Vecākiem (aizbildņiem) ir tiesības saņemt pilnu informāciju par rindas kustību ierodoties Stadiona ielā 10, 2.kab., Ozolnieki vai zvanot 63050241.
Iesniedzams reģistrācijas pieteikums par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ozolnieku novada pašvaldība
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Tālrunis: 63050241
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Bērni tiek reģistrēti šādos reģistros: pirmās pakāpes reģistrā – bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Otrās pakāpes reģistrā - bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir citās administratīvajās teritorijās. Pirmām kārtām ar vietām pašvaldības izglītības iestādēs nodrošina bērnus no pirmās pakāpes reģistra.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izglītības iestāžu vadītāji rakstiski paziņo vecākiem par iespēju bērnam apmeklēt izglītības iestādes, norādot pieteikšanās termiņu, kas nav īsāks par 14 dienām. Minētajā laikā vecākiem jāreģistrējas konkrētajā izglītības iestādē, iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus: bērna medicīnisko karti, profilaktisko potēšanās karti, medicīnisko izziņu, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem, pedagoģiski-medicīniskās komisijas atzinumu (ja apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus