Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Izvēlētā teritorija: Rundāles novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rundāles novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Pirmsskolas izglītības pakalpojumi (Rundāles novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Jums ir iespēja pieteikt/ reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē. Bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai bērnam  pašvaldības teritorijā esošajā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.
Pašvaldība sniedz atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē, par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Izvēlētā teritorija: Rundāles novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bērnus pieteikt reģistrācijai uzņemšanai izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – reģistrācija) var no bērna dzimšanas brīža. Bērnu reģistrācija notiek visu gadu. Bērnu reģistrācija notiek Rundāles novada domes Sociālajā dienestā. Lēmumu par bērnu reģistrāciju pieņem Rundāles novada domes Sociālais dienests. Bērna reģistrācijas pieteikumu var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu bērna vecāki vai aizbildnis, Sociālā dienesta darbiniekam uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai atsūtot apliecinātu tās kopiju (vai dokumentu, kurā norādīts bērna personas kods) un vecāku personu apliecinošu dokumentu vai atsūtot apliecinātu tās kopiju (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rundāles novada Sociālais dienests
Adrese: "Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921
Tālrunis: 63962148
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dienesta vadītāja Kristīne Brūvele Tālrunis:  63962148; Mob.tālr.:  26674834; E-pasts:  kristine.bruvele@rundale.lv
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Bērni tiek reģistrēti šādos reģistros: pirmās pakāpes reģistrā – bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta un vismaz viena no vecākiem deklarēta dzīvesvieta ir Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Otrās pakāpes reģistrā - bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir citās administratīvajās teritorijās. Pirmām kārtām ar vietām pašvaldības izglītības iestādēs nodrošina bērnus no pirmās pakāpes reģistra.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Reģistrā iekļauto bērnu vecākiem katru gadu no 1. februāra līdz 30. martam jāveic pārreģistrācija. Izglītības iestādē uzņem reģistrā iekļautos bērnus to reģistrācijas secībā. Sociālā dienesta vadītājs līdz katra gada 30.aprīlim iesniedz izglītības iestāžu vadītājiem rakstiski sarakstus par bērniem, kuri reģistrācijas secībā jāuzņem šajās iestādēs. Izglītības iestāžu vadītāji vai to pilnvarotas personas rakstiski paziņo vecākiem par iespēju bērnam apmeklēt izglītības iestādes. Mēneša laikā vecākiem jāreģistrējas konkrētajā izglītības iestādē. Grupu komplektācija izglītības iestādē notiek no 1.maija līdz 31.jūlijam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA