Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Rundāles novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rundāles novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana (Rundāles novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Jums ir iespēja iesniegt pieteikumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu, kura nepieciešama, lai saņemtu pašvaldības sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus un tiesību aktos noteiktos atvieglojumus (piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, atbrīvojumu no pacienta iemaksas, zāļu iegādes izdevumu kompensāciju u.c.).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Trūcīgas ģimenes (personas) statusu piešķir, vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro un tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri, tā nav noslēgusi uztura līgumu un tai nepieder īpašums (1.solī skatīt īpašumu izņēmumus)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Izvēlētā teritorija: Rundāles novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasītājs iesniedz Rundāles novada Sociālajā dienestā iesniegumu un nepieciešamos papildus dokumentus (sīkāka informācija pa tālruni 63962148).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rundāles novada Sociālais dienests
Adrese: "Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921
Tālrunis: 63962148
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dienesta vadītāja Kristīne Brūvele Tālrunis:  63962148; Mob.tālr.:  26674834; E-pasts:  kristine.bruvele@rundale.lv
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Rundāles novada pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, un, ja statuss tiek piešķirts, izsniedz rakstisku izziņu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rundāles novada Sociālais dienests
Adrese: "Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921
Tālrunis: 63962148
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dienesta vadītāja Kristīne Brūvele Tālrunis:  63962148; Mob.tālr.:  26674834; E-pasts:  kristine.bruvele@rundale.lv
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA