Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Rundāles novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rundāles novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija (Rundāles novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Mēneša laikā, kopš pastāvīgi dzīvojat jaunajā dzīvesvietā, Jums sava dzīvesvieta ir jādeklarē.
Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju Jums ir iespēja iesniegt klātienē attiecīgajā pašvaldībā, kurā atrodas deklarējamā adrese,  vai portālā www.latvija.lv elektroniski. Klātienē Jūsu dzīvesvietas adresi ir iespējams deklarēt arī Jūsu notariāli pilnvarotajai personai.
Ārzemnieks - persona, kas nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis,  bet ir persona, kura ir saņēmusi Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju dzīvesvietu var deklarēt klātienē arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Rundāles novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju Jūs varat iesniegt elektroniski portālā www.latvija.lv vai klātienē (Rundāles novada domē, Svitenes pagasta pārvaldē un Viesturu pagasta pārvaldē),
Klātienē nepieciešamie dokumenti:

• Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls (pase vai personas apliecība); pilnvarotai personai – pilnvara;
• Dzīvesvietas deklarācija (aizpilda iestādē);
• Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā;
• Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rundāles novada dome
Adrese: "Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921
Tālrunis: 63962298
Fakss: 63962533
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar LR MK 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro.

Maksāt var klātienē ar skaidru naudu, vai ar bankas pārskaitījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pieprasītā pakalpojuma saņemšana - izdrukātās dzīvesvietas deklarēšanas veidlapas parakstīšana un izziņas saņemšana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus