Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā organizācija: Rundāles novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Rundāles novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu iestāde izskata viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei ir nepieciešams veikt papildus pārbaudi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Īpašniekam (pilnvarotai personai, īrniekam vai citai ieinteresētai personai)  klātienē (Rundāles novada domē, Svitenes pagasta pārvaldē un Viesturu pagasta pārvaldē), pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisku parakstu, vai izmantojot tiešsaistes formu portālā www.latvija.lv (e-iesniegums Rundāles novada pašvaldībai) jāiesniedz Rundāles novada pašvaldībai iesniegums. Pēc nepieciešamības iesniegumam pievieno īpašuma vai īres tiesību apliecinošu dokumentu, vai citu dokuments, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustamo īpašumu; kā arī dokuments, kas apliecina, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvesvietas deklarēšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rundāles novada dome
Adrese: "Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921
Tālrunis: 63962298
Fakss: 63962533
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@rundale.lv
Pasts Rundāles novada dome
Adrese: "Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums tiek nosūtīts pakalpojuma pieprasītājam pa pastu, e-pastu vai izsniegts klātienē
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rundāles novada dome
Adrese: "Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921
Tālrunis: 63962298
Fakss: 63962533
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@rundale.lv
Pasts Rundāles novada dome
Adrese: "Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: