Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā organizācija: Mazsalacas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Mazsalacas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu iestāde izskata viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei ir nepieciešams veikt papildus pārbaudi.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Pakalpojuma pieprasītājs iesniedz iesniegumu par deklarētās dzīves vietas anulēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mazsalacas novada pašvaldība
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis: 25446604
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Mazsalacas novada pašvaldība
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Vēstules nosūtīšana par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu
Personai, kurai anulēta deklarētā dzīves vieta un personai, kura iesniedza  pieprasījumu anulēt deklarēto dzīves vietu, atbildīgais speciālists sagatavo un nosūta vēstuli ar attiecīgo informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus