Bezdarbnieka pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Bezdarbnieka pabalstu piešķir personai, kura ir ieguvusi bezdarbnieka statusu, ja personas kopējais apdrošināšanas stāžs bezdarba  gadījumam ir ne mazāks par vienu gadu, un Latvijas Republikā ir veiktas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Tiesības uz pabalstu ir arī bezdarbniekam, kurš ir atguvis darbspējas pēc invaliditātes vai kopis bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bezdarbnieka statuss iegūts viena mēneša laikā pēc darbspēju atgūšanas vai bērna ar invaliditāti 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši līdz 31.12.2019. – pabalsta izmaksas ilgums ir 9 mēneši.
Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši no 01.01.2020. – pabalsta izmaksas ilgums ir 8 mēneši.

Plašāku informāciju var iegūt VSAA mājaslapā:
https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/stradajosajiem/bezdarbnieka-pabalsts/
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pabalsts tiek piešķirts pēc visas informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk, kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments