Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Par Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto būvi vai telpu grupu var pasūtīt būves stāvplānus un telpu grupu plānu izsniegšanu digitālā veidā vektordatu  formā (DGN formātā (MicroStation)).

Būves stāvplānus un telpu grupas plānu sagatavo no aktuālajiem vai vēsturiskajiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem telpiskajiem datiem par būvi un telpu grupu, kuri ir reģistrēti pamatojoties uz to kadastrālajā uzmērīšanā iegūtajām ziņām.

Būves stāvplānam un telpu grupas plānam ir noteikts ierobežotas pieejamības  informācijas statuss.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Plašāka informācija par personām, kuras var saņemt pakalpojumu, sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana”.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Apmaksa:
Latvija.lv, Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē Pieprasījums 4,30 EUR
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem Dokuments/Datne 13,45 EUR
Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā Stunda 19,70 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā Informācijas nesējs 4,30 EUR
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"