Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām
Izvēlētā organizācija: VALSTS ZEMES DIENESTS
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju portālā kadastrs.lv pārlūkot pieejamas VZD rīcībā esošās kartes un  lejupielādēt kadastra karti vektordatnes formātā:

- par izvēlēto kartes apgabalu vai kartē atzīmētajām zemes vienībām, ja izvēlēto zemes vienību skaits nepārsniedz 50 vienības;
- kadastra grupas, ja ir noslēgts atbilstošs portāla kadastrs.lv abonēšanas līgums.

Pārlūkošanas iespējas:

1. Ja nav noslēgts portāla kadastrs.lv abonēšanas līgums, var pārlūkot:
- Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras);
- Valsts adrešu reģistra telpiskos datus (ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adreses, ielu un ceļu viduslīnijas un administratīvās robežas);
- Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu kartes (apstiprinātās vērtību zonas un laika posmā, kad tādas ir, arī prognozētās).
Papildus šīm kartēm fonā var pieslēgt ortofoto karti (fotogrāfija no gaisa).

2. Ja ir noslēgts portālā kadastrs.lv abonēšanas līgums, var pārlūkot telpiskos datus līgumā noteiktajā apjomā.

Portālā kadastrs.lv dati tiek aktualizēti:
- Kadastra teksta dati – reizi diennaktī;
- Kadastra telpiskie dati – reizi 2-3 darba dienās;
- Adrešu reģistra teksta dati – reizi diennaktī;
- Adrešu reģistra telpiskie dati – reizi diennaktī;
- Vērtību zonējumi -  reizi četros gados, mainoties nekustamo īpašumu vērtību zonējumiem;
- Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās;
- Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes kā fons Valsts zemes dienesta telpiskajiem datiem (Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000) – portālā tiek publicēti aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli.

Pakalpojums ir pieejams tiešsaistē. Portālā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieejams tiešsaistē
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt, izmantojot portālā kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu „Ģeotelpisko datu lejupielāde” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Apskatīt tematiskās kartes, atlasīt un lejupielādēt datus".

E-pakalpojuma pieejamība

Fiziskai personai:
1. Autentificējoties ar portāla kadastrs.lv līdzekļiem:
–  e-parakstu;
–  internetbankas autentifikācijas līdzekļiem;
–  elektroniskās identifikācijas karti (e-ID).

2. Autorizējoties ar portāla kadastrs.lv lietotājvārdu un paroli, ja ir noslēgts portāla kadastrs.lv abonēšanas līgums.

Juridiska persona:
1. Ja nav noslēgts kadastrs.lv abonēšanas līgums:
–  iesniedzot pieprasījumu Dienestam portāla kadastrs.lv konta izveidei, ja tāds nav izveidots (skatīt sadaļu „Kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei?”);
–  pēc konta izveides juridiskā persona autentificējas, izmantojot fiziskai personai pieejamos Latvija.lv autentificēšanas līdzekļus (skatīt e-pakalpojuma pieejamību fiziskai personai).

2. Ja ir noslēgts portāla kadastrs.lv abonēšanas līgums:
- autentificējas, izmantojot fiziskai personai pieejamos latvija.lv autentificēšanās līdzekļus (skatīt "Mans konts pieejamību fiziskai personai");
- autorizējas ar kadastrs.lv lietotājvārdu un paroli.

Pakalpojumu var apmaksāt ar:
- internetbanku vai maksājumu karti, izmantojot Latvija.lv maksājumu sistēmu;
- Mobilly norēķinu sistēmas konta starpniecību (sīkāku informāciju par Mobilly konta izveidošanas un papildināšanas iespējām skatīt www.mobilly.lv).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Ģeotelpisko datu lejupielāde
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma ietvaros saņemtie dati būs pieejami portāla kadastrs.lv sadaļā „ Mans portāls -> Mans konts -> E-pakalpojumu vēsture” pie attiecīga e-pakalpojuma ieraksta ailē „Datnes”. Portālā kadastrs.lv e-pakalpojumam pievienotās datu datnes VZD uzglabā ne ilgāk kā 90 dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Ģeotelpisko datu lejupielāde

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA