Maternitātes pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Maternitātes pabalstu par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku piešķir topošai mātei, kas strādā algotu darbu, ir pašnodarbinātā vai ir pašnodarbinātā laulātā, kura brīvprātīgi pievienojusies sociālajai apdrošināšanai. Ja darba attiecības ir beigušās sakarā ar darba vietas likvidāciju, tad maternitātes pabalstu piešķir, ja grūtniecības atvaļinājums sācies ne vēlāk kā 210 dienu laikā pēc atlaišanas no darba. Pabalstu izmaksā divās daļās – pirms un pēc dzemdībām. Pirmā daļa tiek maksāta par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām. Pabalstu par 70 kalendārajām dienām maksā topošajai mātei, kura līdz 12.grūtniecības nedēļai ir stājusies medicīniskajā uzskaitē. Otro daļu – par 56 vai 70 kalendārajām dienām – maksā pēc bērna piedzimšanas. Par pēcdzemdību periodu maternitātes pabalstu var saņemt arī bērna tēvs vai cita persona, kas kopj jaundzimušo mājās, ja bērna māte slimības dēļ nevar kopt mazuli līdz 42.pēcdzemdību dienai, bērna māte ir atteikusies no bērna kopšanas, bērna māte ir mirusi dzemdībās vai laika posmā līdz 42.pēcdzemdību dienai, vai bērns ir atradenis.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājaslapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/maternitates-pabalsts
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. E-iesniegumu portālā www.latvija.lv var iesniegt tikai tad, ja darbnespējas lapa B ir reģistrēta elektroniski vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā.
Ja darbnespējas lapa B nav reģistrēta elektroniski vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā, tad kopā ar iesniegumu jāiesniedz arī darba nespējas lapas B oriģināls.
Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību vai elektroniski. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Iesniegumu var iesniegt arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...