Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude Kadastrā reģistrētajiem datiem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pamatojoties uz personas pieprasījumu, VZD veic kadastra dokumenta vai zemes robežu plāna satura atbilstības pārbaudi Kadastrā reģistrētajiem datiem, to apliecinot ar spiedoga nospiedumu.

Kadastra dokumenta atbilstības pārbaudi veic, ja persona vēlas pārliecināties, vai tai ir nepieciešams apliecinājums par personas rīcībā esošajā kadastra dokumentā (piemēram,  būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, zemes robežu plāns) atspoguļoto datu atbilstību Kadastrā reģistrētajiem datiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:

    1. īpašnieks, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs;
    2. iepriekš minēto personu pilnvarotā persona.

Izņēmums: jebkura persona var pieprasīt zemes robežu plāna atbilstības pārbaudi Kadastrā reģistrētajiem datiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāizpildās šādam nosacījumam:
- sagatavotais kadastra dokuments vai zemes robežu plāns ir reģistrēts Kadastrā.

Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:
1. kadastra dokuments (piemēram,  būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, zemes robežu plāns), kura atbilstību Kadastrā reģistrētajiem datiem vēlaties pārbaudīt;
2. pilnvara, ja pieprasījumu iesniedz pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā);
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...