Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude Kadastrā reģistrētajiem datiem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pamatojoties uz personas pieprasījumu, VZD veic kadastra dokumenta vai zemes robežu plāna satura atbilstības pārbaudi Kadastrā reģistrētajiem datiem, to apliecinot ar spiedoga nospiedumu.

Kadastra dokumenta atbilstības pārbaudi veic, ja persona vēlas pārliecināties, vai tai ir nepieciešams apliecinājums par personas rīcībā esošajā kadastra dokumentā (piemēram,  būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, zemes robežu plāns) atspoguļoto datu atbilstību Kadastrā reģistrētajiem datiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:

    1. īpašnieks, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs;
    2. iepriekš minēto personu pilnvarotā persona.

Izņēmums: jebkura persona var pieprasīt zemes robežu plāna atbilstības pārbaudi Kadastrā reģistrētajiem datiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret Kadastra datiem Dokuments 9,25 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"