Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude Kadastrā reģistrētajiem datiem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pamatojoties uz personas pieprasījumu, VZD veic kadastra dokumenta vai zemes robežu plāna satura atbilstības pārbaudi Kadastrā reģistrētajiem datiem, to apliecinot ar spiedoga nospiedumu.

Kadastra dokumenta atbilstības pārbaudi veic, ja persona vēlas pārliecināties, vai tai ir nepieciešams apliecinājums par personas rīcībā esošajā kadastra dokumentā (piemēram,  būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, zemes robežu plāns) atspoguļoto datu atbilstību Kadastrā reģistrētajiem datiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:

    1. īpašnieks, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs;
    2. iepriekš minēto personu pilnvarotā persona.

Izņēmums: jebkura persona var pieprasīt zemes robežu plāna atbilstības pārbaudi Kadastrā reģistrētajiem datiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Informatīvs dokuments