Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Juridiska persona, kurai nav noslēgts līgums par portālā kadastrs.lv lietošanu, tapāt kā jebkura fiziska persona, var izmantot portāla kadastrs.lv iespējas:
- apskatīt detalizēto informāciju par saviem VZD reģistrētajiem pasūtījumiem;
- sekot pasūtījumu izpildes statusiem;
- saņemt informāciju no Dienesta par pasūtījuma izpildi;
- iesniegt papildus pasūtījuma izpildei nepieciešamus dokumentus;
- saņemt pasūtījuma izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus;
- apskatīt Dienesta izrakstītos rēķinus;
- apmaksāt VZD izrakstītos rēķinus;
- pasūtīt elektroniskos pakalpojumus un redzēt detalizētu informāciju par tiem,
Lai juridiska persona varētu uzsākt portāla kadastrs.lv lietošanu, tās pārstāvim nepieciešams pieteikties konta izveidei (vienu reizi).

VZD, atbilstoši pieteikumā juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei norādītajiem datiem, izveidos juridiskās personas lietotāju kontu, katram lietotājam piešķirot noteiktās tiesības.

Pēc juridiskās personas konta izveides, tā lietotāji varēs pieslēgties portālam  kadastrs.lv autentificējoties ar latvija.lv esošajiem līdzekļiem, norādot, ka vēlas lietot portālu kā juridiska persona.

E-pakalpojums pieejams bez maksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Juridiskās personas pārstāvji:
- Uzņēmuma reģistrā reģistrētais juridiskās personas pārstāvis (piem., valdes loceklis vai prokūrists);
- pilnvarotā persona, pieteikumam pievienojot dokumentu, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu (piem., pilnvara).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieteikumu noformē un iesniedz:

1. portālā kadastrs.lv, izmantojot pieejamo e-pakalpojumu „Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei”.
E-pakalpojuma ietvaros persona:
- norāda pieteikuma noformēšanai nepieciešamo informāciju;
- paraksta  sistēmā izveidoto pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu.

2. jebkurā VZD Klientu apkalpošanas centrā klātienē. Pieteikuma noformēšanai var izmantot veidlapu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā dienā pēc tā reģistrācijas.

Tiklīdz pasūtījuma izpilde ir pabeigta (pasūtījuma statuss „Pabeigts”) juridiskās personas konta lietotāji var uzsākt portāla kadastrs.lv lietošanu kā juridiskā persona.

Pakalpojuma pieprasītājs (juridiskās personas pārstāvis) var sekot sava pasūtījuma izpildes statusam:
1. Portālā kadastrs.lv sadaļā:
- „Mani pasūtījumi VZD”, attiecīgajā lodziņā ievadot pasūtījuma numuru un nospiežot spiedpogu „Apskatīt” (bez autentifikācijas);
- „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD” (pēc autentifikācijas);

2. Mobilajā lietotnē kadastrs.lv, meklējot pasūtījumu pēc tā numura.
Maksājumi: Skatīt maksājumus