Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai
Izvēlētā teritorija: Babītes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Īss apraksts:
Ja esat krīzes situācijā nonākusi ģimene (persona), Jūs varat saņemt materiālu atbalstu. Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai personai, kura atzīta par trūcīgu un pēc ienākumu izvērtēšanas, atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Pakalpojums tiek sniegts pēc vajadzīgo dokumentu saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Babītes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ar nepieciešamajiem dokumentiem jāvēršas Sociālajā dienestā: iesniegums, izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu, iztikas līdzekļu deklarācija, pase.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsta saņemšana notiek klātienē, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā