Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai
Izvēlētā teritorija: Babītes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Īss apraksts:
Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja ienākumi mazāki par 53 eiro personai mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai personai, kura atzīta par trūcīgu un pēc ienākumu izvērtēšanas, atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Pakalpojums tiek sniegts pēc vajadzīgo dokumentu saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Babītes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ar nepieciešamajiem dokumentiem jāvēršas Sociālajā dienestā: iesniegums, izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu, iztikas līdzekļu deklarācija, pase.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsta saņemšana notiek klātienē, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā