Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Izvēlētā teritorija: Babītes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pirmsskolas izglītības pakalpojumi (Pirmsskolas audzināšana PII "Saimīte")
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Pirmsskolas izglītības pakalpojumi" ietvaros:
Īss apraksts:
Jums ir iespēja pieteikt/ reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē. Bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai bērnam  pašvaldības teritorijā esošajā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.
Pašvaldība sniedz atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē, par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojuma saņemšanai var pieteikties vecāki, kuriem ir  bērni līdz 7 gadu vecumam. Pirmsskolas izglītības iestāde “Saimīte” bērnus sāk uzņemt no 1.5 gadu vecuma.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Izvēlētā teritorija: Babītes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2