Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pirmsskolas audzināšana Babītes pirmsskolas izglītības iestādē
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Pirmsskolas izglītības pakalpojumi" ietvaros:
Īss apraksts:
Jums ir iespēja pieteikt/ reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē. Bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai bērnam  pašvaldības teritorijā esošajā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.
Pašvaldība sniedz atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē, par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojuma saņemšanai var pieteikties vecāki, kuriem ir  bērni līdz 7 gadu vecumam. Babītes pirmsskolas izglītības iestādē bērnus sāk uzņemt no 1.5 gadu vecuma.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1.Bērna reģistrācija Babītes novada pašvaldībā; 2.Pēc dokumentu iesniegšanas tiek veikta datu reģistrācija un bērns tiek uzņemts rindā. Vecākiem tiek izsniegta reģistrācijas kartīte, kurā norādīts bērna reģistrācijas numurs, dzimšanas gads un vietas numurs rindā. 3.Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādēs audzēkņu uzņemšana notiek, izskatot pieteikumus izsniegšanas secībā, atbilstoši pirmsskolas izglītības iestāžu grupu komplektēšanas noteiktajai kārtībai un to veic Babītes novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja. 4.Audzēkņu uzņemšana iestādē notiek katru gadu no 1. līdz 30. augustam. 5.Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji informē Babītes novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komiteju par brīvajām vietām iestādēs. Gada laikā radušās brīvās vietas tiek piešķirtas bērniem atbilstoši attiecīgā bērna vecumam un vakancēm grupās. Nepieciešamie dokumenti: 1. Iesniegums; 2.Bērna dzimšanas apliecība; 3.Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase); 4.Medicīnas karte.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki