Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts fondēto pensiju shēmai (pensiju 2.līmenim) obligāti pievieno personas, kas dzimušas pēc 1971.gada 1.jūlija un ir sociāli apdrošinātas. Personām, kas dzimušas laika periodā no 1951.gada 1.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam (ieskaitot), ir tiesības pievienoties valsts fondēto pensiju shēmai brīvprātīgi, iesniedzot iesniegumu VSAA.
VSAA nodrošina personu pievienošanu valsts fondēto pensiju shēmai, ieguldījumu plānam un līdzekļu pārvaldītājam un paziņo personai par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka un ieguldījuma plāna reģistrāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku reģistrāciju VSAA veic 30 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija