Uzņemšana izglītības iestādē
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā (Pirmsskolas un pamatizglītības 1.posms (1.-6.klasei) (Salas sākumskola))
Īss apraksts:
Uzņemšana (vietu piešķiršana):
- pirmsskolas izglītības iestādē (grupā);
- pamatizglītības iestādē;
- vispārējās vidējās izglītības iestādē;
- speciālās izglītības iestādē;
- pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pirmsskolā – 1,5 – 6 gadus veci bērni.
Pamatskolā -   7 – 12 gadus veci bērni.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
PI grupu audzēkņus ieskaita Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolā pēc dokumentu saņemšanas, skolēnus pēc dokumentu saņemšanas - no iepriekšējās mācību iestādes.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Babītes novada pašvaldība Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā (Pamatizglītība, vispārējā vidējā izglītība Babītes vidusskolā)