Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā
Izvēlētā teritorija: Babītes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā (Pirmsskolas un pamatizglītības 1.posms (1.-6.klasei) (Salas sākumskola))
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā" ietvaros:
Īss apraksts:
Jums ir iespēja saņemt informāciju par pašvaldībā esošajām izglītības iestādēm un par kārtību, kādā bērnus var pieteikt izglītības iestādē (pirmsskolas izglītības iestādē (grupā); pamatizglītības iestādē; vispārējās vidējās izglītības iestādē; speciālās izglītības iestādē; pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē). Uzņemšanas kārtību nosaka MK 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi".
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pirmsskolā – 1,5 – 6 gadus veci bērni.
Pamatskolā -   7 – 12 gadus veci bērni.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
PI grupu audzēkņus ieskaita Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolā pēc dokumentu saņemšanas, skolēnus pēc dokumentu saņemšanas - no iepriekšējās mācību iestādes.
Izvēlētā teritorija: Babītes novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams:Pirmsskolā - Vecāku iesniegums, Bērna personu apliecinoši dokumenti (dzimšanas apliecības kopija), Personas lieta, ja bērns iepriekš ir apmeklējis citu PII, Bērna medicīniskā karte (026/u veidlapa); Pamatskolā - Liecība vai sekmju izraksts, Vecāku iesniegums, Skolēna personu apliecinoši dokumenti, Personas lieta, Bērna medicīniskā karte (026/u veidlapa); Uzņemot 1. klasē - nepieciešama izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai vai par to, ka tā tiek apmeklēta. Ja minētā programma ir apgūta ģimenē, vecāki par to rakstiski informē izglītības iestādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Salas pagasts
Adrese: "Pīlādzīši", Spuņciems, Salas pag., Babītes nov., LV-2105
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Salas pagasts
Adrese: "Pīlādzīši", Spuņciems, Salas pag., Babītes nov., LV-2105
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki