Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā
Izvēlētā teritorija: Babītes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā (Pamatizglītība, vispārējā vidējā izglītība Babītes vidusskolā)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā" ietvaros:
Īss apraksts:
Jums ir iespēja saņemt informāciju par pašvaldībā esošajām izglītības iestādēm un par kārtību, kādā bērnus var pieteikt izglītības iestādē (pirmsskolas izglītības iestādē (grupā); pamatizglītības iestādē; vispārējās vidējās izglītības iestādē; speciālās izglītības iestādē; pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē). Uzņemšanas kārtību nosaka MK 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi".
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Izvēlētā teritorija: Babītes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams iesniegt: 1. Parakstīts iesniegums; 2. Nepieciešamie dokumenti (skat. sadaļā Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti).
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes vidusskola
Adrese: Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus