Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
E-pakalpojuma ietvaros, Valsts zemes dienesta (VZD) datu izplatīšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv, ikviens interesents, autentificējoties ar www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem, var pārlūkot VZD veidotās tematiskās kartes:
- Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvais novērtējums;
- Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu karte;
- Būves pēc nolietojuma.

Portāla lietotājiem, kuri noslēguši portāla abonēšanas līgumu, papildus iepriekš minētajām kartēm, ir pieejamas vēl divas tematiskās kartes:
- Pašvaldībām piekritīgā zeme;
- Rezerves fonda zeme un zeme reformas pabeigšanai.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvais novērtējums - kartē katrai zemes vienībai, kuras sastāvā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tiek uzrādīts zemes vienības vidējais svērtais kvalitatīvais novērtējums ballēs. Zemes vienība tiek iekrāsota ņemot vērā novērtējuma atbilstību kādai no VII kvalitātes grupām, kuras tiek noteiktas un izmantotas kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Karte noderēs ikvienam, lai uzzinātu zemes kvalitāti reģionālā mērogā, it sevišķi zemju īpašniekiem, lai uzzinātu savas zemes vienības novērtējumu.
Plašāka informācija - http://www.vzd.gov.lv/lv/jaunumi/zinas/publiceta-tematiska-karte-LIZ-kvalitativais-novertejums/

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu karte - Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām, pašvaldība zemes vienībai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Kartē zemes vienības tiek iekrāsotas atbilstoši dominējošajam lietošanas mērķim (lietošanas mērķu grupai), kā arī, ja noteikti vairāki lietošanas mērķi, diagrammas veidā tiek attēlots lietošanas mērķu sadalījums zemes vienībā. Karte noderēs ikvienam, lai izprastu kadastrālo vērtību atšķirības dažādām zemes vienībām.
Plašāka informācija - http://www.vzd.gov.lv/lv/jaunumi/zinas/ar-jaunu-tematisko-karti-papildinats-portals-kadastrs-lv/

Būves pēc nolietojuma - ar atšķirīgām krāsām, kartē tiek identificētas būves pēc to fiziskā nolietojuma procenta (būves vērtības zudums), kas...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Šis ir bezmaksas e-pakalpojums, kuru var izmantot jebkura portālā autentificējusies vai autorizējusies persona.
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojumu var saņemt:
1.Portālā kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Apskatīt tematiskās kartes, atlasīt un lejupielādēt datus -> Tematiskās kartes”.
2. Latvija.lv, autentificējoties ar latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Tematiskās kartes