Dzīvesvietas deklarēšana
Izvēlētā teritorija: Auces novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzīvesvietas deklarēšana (Auces novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Auces novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana (klātienē)
Nepieciešamie dokumenti:
• Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls (pase vai personas apliecība); pilnvarotai personai – pilnvara;
• Dzīvesvietas deklarācija (aizpilda iestādē);
• Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā.

• Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
Klātiene
Auces novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bēnes pagasta pārvalde
Īles KAP
Lielauces pagasta pārvalde
Ukru KAP
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar LR MK 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pieprasītā pakalpojuma saņemšana - izdrukātās dzīvesvietas deklarēšanas veidlapas parakstīšana un izziņas saņemšana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus