Konsultācijas par VSAA pakalpojumiem
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina personai iespēju saņemt konsultāciju par sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem, pamatojoties uz VSAA rīcībā esošo informāciju par personu, kā arī vispārīgu informāciju par VSAA pakalpojumiem saistošo tiesību normu piemērošanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Konsultāciju klātienē vai telefoniski sniedz operatīvi. Atbildi uz rakstiski pieprasīto informāciju nosūta ne vēlāk kā 15 dienu laikā, ja informācijas sagatavošanai nav nepieciešama papildu apstrāde, vai 30 dienu laikā, ja informācijas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt mutiski klātienē vai telefoniski, vai rakstveidā, iesniedzot konsultācijas pieprasījumu jebkurā VSAA teritoriālajā nodaļā vai nosūtot konsultācijas pieprasījumu pa pastu vai pa e-pastu.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls) vai pilnvara konsultācijas saņemšanai. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu ar pievienotu laika zīmogu.
Pa pastu vai pa e-pastu iesniedzams pieprasījums konsultācijas saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 64507020
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Konsultācijas saņemšanai klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls) vai pilnvara izziņas saņemšanai, ja tiek sniegta ierobežotas pieejamības informācija par personu. Telefoniski sniedz tikai vispārpieejamu informāciju par VSAA pakalpojumiem, neizmantojot VSAA reģistrētus personas datus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs