Kadastra informācijas bloku web serviss
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Kadastra informācijas bloku Web serviss jeb tīmekļa pakalpe ir lietojumprogramma, kas paredzēta izsaukumiem no citu lietojumprogrammu puses.

Integrējot Kadastra informācijas bloku web servisu savā informācijas sistēmā, jūs varēsiet veikt datu pieprasījumu pēc dažādiem parametriem un saņemt tieši jums nepieciešamos Kadastra datus. Pakalpojums ir pieejams jebkuram interesentam, noslēdzot līgumu ar VZD.

Ar Kadastra informācijas bloku web servisu jums ir iespēja iegūt Kadastra teksta datus par šādiem kadastra objektiem:

- nekustamo īpašumu (kā īpašuma objektu kopumu);
- zemes vienību, būvi, telpu grupu un zemes vienības daļu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieejams tiešsaistē
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
VZD dod atļauju datu izmantošanai, izsniedzot licenci vai piedāvājot noslēgt līgumu. Katrā no dokumentiem VZD iekļauj noteikumus, kas jāievēro datu izmantotājam.

Līguma noslēgšanai ir nepieciešams sazināties ar VZD Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļu, rakstot uz e-pastu: klienti@vzd.gov.lv vai zvanot pa tālruni: 67038833 vai 67038866.

Līgums stājas spēkā, kad tas ir abpusēji parakstīts un reģistrēts VZD līgumu reģistrā. Par līguma reģistrāciju VZD informē elektroniski.

Iespējamie datu izmantošanas noteikumu veidi:

1. gala lietotājam noteikumi atļauj izmantot datus tikai un vienīgi savām vajadzībām bez tiesībām tos izmantot pakalpojumu sniegšanai vai nodot izmantošanai trešajai personai;
2. pakalpojumu sniedzējam noteikumi atļauj datus izmantot savām vajadzībām un iekļaut tos sniegtajos pakalpojumos, bet bez tiesībām datu kopu nodot izmantošanai trešajai personai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļa
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rīga
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67038800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits E-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Integrējot Kadastra informācijas bloku web servisu savā informācijas sistēmā, Jūs varēsiet veikt datu pieprasījumu pēc dažādiem parametriem un saņemt tieši Jums nepieciešamos Kadastra datus.

Pakalpojums ir pieejams no konkrētas, nemainīgas IP adreses, izmantojot drošu SSL sertfikātu.

Lietojumprogrammatūra apstrādā informācijas pieprasījumus pēc atlases parametriem un sniedz datus standartizētā formātā (XML).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Tīmekļa pakalpe