Informācija zemes ierīcības darbu veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (VZD) sagatavo informāciju zemes ierīcības darbu veikšanai no Kadastra informācijas sistēmas standartizētā veidā gan teksta, gan telpiskos datus.

Kadastra informāciju pasūta un saņem datu publicēšanas Portālā vai par papildus samaksu klātienē VZD klientu apkalpošanas centros.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes ierīcībā sertificēta persona profesionālo darbību veic kā komersanta nodarbinātā persona, individuālais komersants vai pašnodarbināta persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs.
Termiņš:
Līdz 10 darba dienām
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
VZD sniedz pakalpojumus komersantiem, pamatojoties uz noslēgtu rakstveida vienošanos – Līgumu par sadarbību mērniecības darbu veikšanai.

Pieteikumu līguma sagatavošanai nosūta uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv vai pa pastu uz adresi Puškina ielā 14, Rīgā, LV-1050, vai arī iesniedz personīgi Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļā.

Līgumu paraksta pašrocīgi (papīra formā) vai elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Līgums stājas spēkā, kad tas ir abpusēji parakstīts un reģistrēts VZD līgumu reģistrā. Par līguma reģistrāciju VZD informē elektroniski.

Ja sadarbības līgums ar VZD nav noslēgts, tad informāciju par papildus samaksu var pasūtīt jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā.

Noslēdzot līgumu, zemes ierīkotājs pieprasa datus portāla Kadastrs.lv sadaļā “Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai”, izmantojot e-pakalpojumu "Plānošanai un meža inventarizācijai".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Plānošanai un meža inventarizācijai
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Pasts Rīga
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli E-adrese
2. solis / Pakalpojuma izpilde
Par pakalpojumu VZD piemēro pēcapmaksu, rēķinu izrakstot vienu reizi mēnesī par visiem iepriekšējā mēnesī izpildītajiem klienta pasūtījumiem.
Bez sadarbības līguma ar VZD: pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas pasūtītājam jāveic apmaksa par pakalpojuma izpildi pilnā apmērā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt:
- portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts";
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Mans konts
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs