Informācija detālplānojuma izstrādei
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Detālplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums, un to izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Valsts zemes dienests (turpmāk-VZD) sagatavo un izsniedz informāciju no Kadastra informācijas sistēmas detālplānojuma izstrādāšanas vajadzībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs saņemt:
1) plānotājs;
2) pašvaldība.
Termiņš:
3 vai 5 darba dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Kadastra statistiskās informācijas sagatavošana vai kadastra teksta datu atlase gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam
datu atlases sagatavošana par vienu pieprasījumu Stunda 38,80 EUR
dati par kadastra objektu (papildus 14.1 apakšpunktā minētajai cenai) Kadastra objekts 0,07 EUR
Kadastra karte vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam, vienreizējs pieprasījums
par pieprasījumā norādīto kadastra grupu Kadastra grupa 42,50 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā Informācijas nesējs 4,30 EUR
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"