Informācija detālplānojuma izstrādei
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Detālplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums, un to izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Valsts zemes dienests (turpmāk-VZD) sagatavo un izsniedz informāciju no Kadastra informācijas sistēmas detālplānojuma izstrādāšanas vajadzībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs saņemt:
1) plānotājs;
2) pašvaldība.
Termiņš:
3 vai 5 darba dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Informatīvs dokuments